บริหารจัดการฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์เมคานิกที่ทำงานช้าที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ซีพียู แรม เมนบอร์ด และการ์ดเน็ตเวิร์ก เป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์จะมีความเร็วประมาณ 8.9 – 12.5 ms (มิลลิวินาที) คือ มีความเร็วในการทำงาน 1 / 1,000 วินาที ส่วนหน่วยความจำ RAM จะมีความเร็วประมาณ 3 – 4 ns (นาโนวินาที) คือมีความเร็วในการทำงาน 1 / 1,000,000,000 วินาที ดังนั้นการทรานส์เฟอร์ข้อมูลฮาร์ดดิสก์จะช้ากว่าหน่วยความจำ RAM และอาจกล่าวได้ว่าฮาร์ดดิสก์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาคอขวดนั่นเอง

การวางแผนเพื่อจัดการฮาร์ดดิสก์ เช่น การแบ่งพาร์ทิชันให้เหมาะสมกับระบบงานนั้น

จะมีความสำคัญพอสมควร เพื่อให้เกิดการใช้งานฮาร์ดดิสก์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์มักมีการใช้งานระบบ RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง Disk Arrays

โดยเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หลายตัวเข้าด้วยกันเสมือนดังเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวซึ่ง Windows Server นั้นสนับสนุนทั้ง Software RAID (ใช้ซอฟต์แวร์จัดการ Disk Array) และ Hardware RAID (ใช้วงจรฮาร์ดแวร์เจาะจงจัดการ Disk Array)

พาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์

เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ใช้เก็บทั้งระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และแอพพลิเคชันโปรแกรมต่างๆ เราจึงควรจัดการฮาร์ดดิสก์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้วฮาร์ดดิสก์จะมีพาร์ทิชันอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ Primary Partition และ Extended Partition

Primary Partition เป็นส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เราสามารถจะทำให้แอคทีฟ (เรียกว่าเป็น Active Partition) ซึ่งจะบรรจุ System Boot ไฟล์ไว้สำหรับบูตระบบ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานก็จะเข้าถึง System boot ไฟล์บน Active Partition เพื่อบูตระบบ ฮาร์ดดิสก์ 1 ตัว สามารถมีได้ 4 Primary Partitions หรือ 3 Primary Partitions และ 1 Extended Partition

Extended Partition จากข้อจำกัดของ Primary Partition ที่มีได้เพียง 4 พาร์ทิชันเท่านั้น Extended Partition จะช่วยเพิ่ม Logical Drive ให้มีไดรฟ์ได้มากขึ้น จากรูปจะเห็นว่า Extended Partition นั้นถูกสร้างจากพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ โดยในฮาร์ดดิสก์ 1 ตัวสามารถจะมีได้เพียง 1 Extended Partition เท่านั้น

เทคโนโลยี RAID

ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เฟซแบบ Serial ATA หรือ SAS ที่มีอัตราความเร็วในการทรานส์เฟอร์ข้อมูลสูง และมีความเร็วรอบอยู่ที่ 7200 – 15000 RPM แต่ก็ยังช้ากว่าหน่วยความจำ RAM การเพิ่มประสิทธิภาพให้ฮาร์ดดิสก์ จึงต้องนำเทคโนโลยี RAID มาใช้งาน

 

สนับสนุนบทความโดย แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100