ฮาร์ดดิสก์

บริหารจัดการฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์เมคานิกที่ทำงานช้าที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ซีพียู แรม เมนบอร์ด และการ์ดเน็ตเวิร์ก เป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์จะมีความเร็วประมาณ 8.9 – 12.5 ms (มิลลิวินาที) คือ มีความเร็วในการทำงาน 1 / 1,000 วินาที ส่วนหน่วยความจำ RAM จะมีความเร็วประมาณ 3 – 4 ns (นาโนวินาที) คือมีความเร็วในการทำงาน 1 / 1,000,000,000 วินาที ดังนั้นการทรานส์เฟอร์ข้อมูลฮาร์ดดิสก์จะช้ากว่าหน่วยความจำ RAM และอาจกล่าวได้ว่าฮาร์ดดิสก์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาคอขวดนั่นเอง

การวางแผนเพื่อจัดการฮาร์ดดิสก์ เช่น การแบ่งพาร์ทิชันให้เหมาะสมกับระบบงานนั้น

จะมีความสำคัญพอสมควร เพื่อให้เกิดการใช้งานฮาร์ดดิสก์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์มักมีการใช้งานระบบ RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง Disk Arrays

โดยเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์หลายตัวเข้าด้วยกันเสมือนดังเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวซึ่ง Windows Server นั้นสนับสนุนทั้ง Software RAID (ใช้ซอฟต์แวร์จัดการ Disk Array) และ Hardware RAID (ใช้วงจรฮาร์ดแวร์เจาะจงจัดการ Disk Array)

พาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์

เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ใช้เก็บทั้งระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และแอพพลิเคชันโปรแกรมต่างๆ เราจึงควรจัดการฮาร์ดดิสก์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้วฮาร์ดดิสก์จะมีพาร์ทิชันอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ Primary Partition และ Extended Partition

Primary Partition เป็นส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เราสามารถจะทำให้แอคทีฟ (เรียกว่าเป็น Active Partition) ซึ่งจะบรรจุ System Boot ไฟล์ไว้สำหรับบูตระบบ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานก็จะเข้าถึง System boot ไฟล์บน Active Partition เพื่อบูตระบบ ฮาร์ดดิสก์ 1 ตัว สามารถมีได้ 4 Primary Partitions หรือ 3 Primary Partitions และ 1 Extended Partition

Extended Partition จากข้อจำกัดของ Primary Partition ที่มีได้เพียง 4 พาร์ทิชันเท่านั้น Extended Partition จะช่วยเพิ่ม Logical Drive ให้มีไดรฟ์ได้มากขึ้น จากรูปจะเห็นว่า Extended Partition นั้นถูกสร้างจากพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ โดยในฮาร์ดดิสก์ 1 ตัวสามารถจะมีได้เพียง 1 Extended Partition เท่านั้น

เทคโนโลยี RAID

ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เฟซแบบ Serial ATA หรือ SAS ที่มีอัตราความเร็วในการทรานส์เฟอร์ข้อมูลสูง และมีความเร็วรอบอยู่ที่ 7200 – 15000 RPM แต่ก็ยังช้ากว่าหน่วยความจำ RAM การเพิ่มประสิทธิภาพให้ฮาร์ดดิสก์ จึงต้องนำเทคโนโลยี RAID มาใช้งาน

 

สนับสนุนบทความโดย แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email