ทั่วโลกมีการจัดส่งสมาร์ทโฟน  มีการเปิดเผยมาจากบริษัทวิจัยตลาด ที่ชื่อว่า IDC ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่พวกเขาได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปี นี้ เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกในตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายประเทศยังประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจดังนั้น ข้อมุลการซื้อขายสินค้าในแต่ละประเทศจึงมีการปรับตัวลดลงในทุกทุกด้าน ไม่ยกเว้นแม้แต่การซื้อขายโทรศํพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ตาม 

      ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้ทาง ไอดีซี มองว่าตอนนี้ทั่วโลกมีทิศทางเกี่ยวกับมือถือสมาร์ทโฟนดีขึ้นกว่าปี ค.ศ. 2019 ดังจะเห็นได้จากมีคนสนใจใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น อาจจะเนื่องมากจากการระบาดของไวรัสโควิด ทำให้หลายคนต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านและมีการสื่อสารกันผ่านทางมือถือนั่นเอง รวมถึงในหลายประเทศเด็กเด็กไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนจำเป็นต้องมีการเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อมือถือสมาร์ทโฟนมาใช้ในการเรียนออนไลน์นั่นเอง 

         ดังนั้นการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกของมือถือสมาร์ทโฟนจึงดีขึ้นเรื่อยเรื่อย และในตอนนี้โอกาสที่กการจัดส่งสมาร์ทโฟนออกไปจำหน่ายให้กับทั่วโลกก็มีมากถึง 7.4 % เลยทีเดียว โดยยอดการจัดส่ง 7.4 % นี้เป็นข้อมูลประจำปี ค.ศ. 2021 นั้นเองซึ่งถ้าคำนวณออกมาเป็นจำนวนเครื่องที่มีทิศทางการจัดส่งเครื่องสมาร์ทโฟนไปทั่วโลกแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1.37 พันล้านเครื่องเลยทีเดียว 

       นอกจากนี้ทางไอดีซี ยังมองอีกด้วยว่าตลาดของเครื่องสมาร์ทโฟนจะไม่ได้มีแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้น แต่ในปี ต่อต่อไป จะยังคงมีการเติบโตไปอีกอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่จะได้รับความนิยมจากทั่วโลกมากที่สุด และมีทิศทางการเติบโตเร็วที่สุด ทางไอดีซี มองว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน ระบบปฎิบัติการ IOS ซึ่งทิศทางการเติบโตน่าจะสูงถึง 13.8 % ในขณะที่ระบบปฎิบัติการแอนด์ดรอยก็มีทิศทางการเติบโตเช่นเดียวกัน แต่จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 6.2 % เท่านั้นเอง 

        สำหรับการเติบโตของเครื่องสมาร์ทโฟนนั้น สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากตอนนี้ในหลายประเทศกำลังนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ซึ่งหากสมาร์ทโฟนของใครที่ยังไม่รองรับ 5G ก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ นั่นทำให้ การเติบโตของสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G นั้นมีการเติบโตมากกว่า 100 % เพราะใครก็อยากได้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เร็วและแรงนั่นเอง 

    อย่างไรก็ตาม สำหรับการคาดการณ์ของไอดีซี มองว่าหากเทียบกับปี ค.ศ. 2020 แล้วในปี ค.ศ. 2021 นี้การเติบโตของเครือ่งสมาร์ทโฟนจะต้องสูงถึง 123 % อย่างแน่นอน โดยตลาดที่จะส่งผลให้สมาร์ทโฟนเติบโตเร็วนั้น จะเป็นตลาดในกลุ่มประเทศ เอเชีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น

 

ขอบคุณ  gclub อันดับ 1  ที่ให้การสนับสนุน