เกมออนไลน์  (Online Game) มีลักษณะเป็นแบบไหน

เกมออนไลน์ กล่าวคือ การเล่นเกมออนไลน์เป็นการเล่นเกมโดยใช้วิธีเล่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งบุคคลที่ต้องการจะเล่นจะต้องโหลดโปรแกรมเหล่านั้นลงมาเล่น อาจจะมีการโหลดโปรแกรมลงในมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งเราจะเล่นเกมเหล่านี้ผ่าน server โดยการเล่นแบบนี้นั้นข้อมูลของเราจะมีการบันทึกไปยัง server แต่ทว่าการเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีการเก็บเงินสำหรับการสมัครเล่น เพราะส่วนใหญ่เกมออนไลน์แทบจะไม่มีฟรีเลยก็ว่าได้

ปัญหาต่างๆที่เรามักพบในการเล่นเกมออนไลน์ (Online Game) คือ

หากให้พุดถึงการเล่นเกมในส่วนของการสร้างเกมในเมืองไทยของเรานั้น ส่วนตัวเรามีความคิดว่าการสร้างเกมสำหรับในไทยยังไม่ค่อยจะมีเนื้อหาสักเท่าไหร่ และยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงอีกด้วย เนื่องจากเด็กไทยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการติดเกมเหล่านั้น ซึ่งจะพบว่าเด็กๆจะเล่นเกมออนไลน์แล้วไม่ยอมเลิกเล่นหรือมีการลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นกันเลย จะเห็นได้ว่าการเล่นเกมออนไลน์จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายกับมันค่อนข้างสูง เพราะนอกจากเด้กจะติดแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีก เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าสมัครเข้าเล่นเกมหรือค่าโหลดเกมเล่น เพราะทั้งหมดนี้ล้วนจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามชั่วโมงในการเช่าเล่นเกมตามร้านเกม ซึ่งการเล่นเกมในลักษณะนี้เป็นการทำให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าว และหงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตนเองสูง 

แต่ในด้านดีของการเล่นเกมก็มีไม่น้อย เพราะนั้นเป็นการเรียนรู้และพัฒนาสมองของเด็กๆให้มีการพัฒนาที่ดีและเร็วยิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดการเพลิดเพลินได้อีกด้วยนะ และการเล่นเกมอาจจะทำให้น้องได้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเล่นคอมพิวเตอร์ ซ฿งเป็นเรื่องที่ดีที่น้องจะมีความรู้เรื่องของคอมและกลไกลของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพราะการเล่นเกมเราสามารรถค้นคว้าและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

จะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการพัฒนาในการเล่นเกม และยังเป็นการเรียนรู้ภาษาต่างๆที่พวกเขาศึกษามาจากในเกมเหล่านั้นได้อีก 

สำหรับมุมมองของเรา เราสามารถพูดได้ว่าการที่เด็กเล่นเกมนั้นไมผิด เพราะเรามองเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียในการเล่นเกม มีการพัฒนาขึ้นมากหากให้เด็กเล่นเกม แต่เราควรให้อยู่ในสายตา และมีขอบเขตที่ชัดเจน มีกฏระเบียบในการเล่นสักหน่อยจะทำให้เด็กไม่ติดเกมอย่างที่เรากลัว แถมจะได้ให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านสมองและความจำได้ดีขึ้นอีกด้วย